Start 2e ronde: ministeries dienen voorstellen in voor procedurele toets

Samen met organisaties, bedrijven en mede-overheden hebben ministeries 37 voorstellen ingediend voor een administratieve en procedurele toetsing door de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds: 6 voorstellen op  Infrastructuur, 10 voorstellen op Kennisontwikkeling en 21 voorstellen op Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

Infographic aanvraag- en beoordeling

Het gaat om de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds. De Toegangspoort wordt door RVO uitgevoerd. In eerste instantie wordt gecheckt of de voorstellen technisch voldoen aan de criteria. Het betreft nog geen inhoudelijke toetsing of weging.

De volgende stap is dat de voorstellen worden voorgelegd aan de commissie. Naar verwachting wordt in januari bekend welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. De commissie licht deze selectie inhoudelijk door met behulp van experts. Per voorstel brengt de commissie advies uit aan het kabinet om wel of geen bijdrage te leveren. Het kabinet maakt naar verwachting in april 2022 bekend welke voorstellen een investering zullen ontvangen. Het parlement moet vervolgens nog goedkeuring verlenen voordat de bijdragen definitief worden toegekend.

Voortgang 1e ronde

Afgelopen voorjaar maakten de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën bekend dat zij 646 miljoen euro investeren en 3,5 miljard euro reserveren voor tien projecten die moeten zorgen voor meer economische groei in Nederland. Sindsdien besloot het kabinet het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI, Groenvermogen en het Nationaal Onderwijslab om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning.

Voor meer informatie kunt u hier de Kamerbrief vinden. Bekijk  alle voorstellen.