Carola Legerstee plaatsvervangend directeur stafdirectie Nationaal Groeifonds bij EZK

Carola Legerstee start per 1 februari 2022 als plaatsvervangend directeur stafdirectie Nationaal Groeifonds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Carola Legerstee

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de periode 2021-2025 €20 miljard uit voor projecten waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar vernieuwende voorstellen op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De stafdirectie Nationaal Groeifonds ondersteunt de adviescommissie in de beoordeling van voorstellen die bij het fonds worden ingediend.

Mr. C. (Carola) Legerstee is momenteel plaatsvervangend hoofd sectie OCWEZK bij de Inspectie der Rijksfinanciën, directoraat-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën. Na haar studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte zij bijna tien jaar voor het ministerie van Financiën in verschillende functies en op verschillende dossiers. Na uitstapjes in een evaluerende functie bij De Nederlandsche Bank en in het bedrijfsleven bij Aegon, keerde zij in 2019 terug naar het ministerie van Financiën bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF).

Erwin Nijsse, directeur stafdirectie Nationaal Groeifonds, is verheugd met deze benoeming: 'Het Groeifonds willen we inzetten om succesvolle publiek-private investeringen mogelijk te maken. Dit doen we in samenwerking met de commissie, departementen en vele andere partijen. Carola heeft de bestuurlijke ervaring en leiderschapskwaliteiten om met ons team en stakeholders het Groeifonds verder te ontwikkelen en met de commissie tot evenwichtige adviezen te komen.'

Carola over haar benoeming: 'Het is een heel mooie uitdaging om voor het Nationaal Groeifonds bij te dragen aan de groei van Nederland en om de commissie van het Nationaal Groeifonds te adviseren. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te worden van deze nog nieuwe stafdirectie en samen een koers voor de toekomst te bepalen.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van EZK. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.