Adviescommissie start beoordeling 35 investeringsvoorstellen Nationaal Groeifonds

Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én zij moeten genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. Daarvoor is structurele en duurzame economische groei nodig. Het Nationaal Groeifonds (NGF) is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan deze toekomstige economische groei. De adviescommissie buigt zich vanaf vandaag over de 35 projectvoorstellen voor de 2e ronde.

Mauritspoort Binnenhof 2016
Beeld: ©geen

Voorstellen door de Toegangspoort

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard uit voor het Nationaal Groeifonds. Het gaat om gerichte investeringen op 3 terreinen: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In de 2e ronde die nu loopt zijn via verschillende ministeries 37 projecten ingediend die in aanmerking willen komen voor geld uit het fonds. Infrastructuur doet voor een laatste ronde mee. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft deze projecten eerst procedureel getoetst. Hierbij beoordeelde RVO onder meer de concreetheid van het voorstel en de bruikbaarheid van de informatie. 

Adviescommissie beoordeelt voorstellen

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) hebben de 35 projectvoorstellen die hieraan voldoen doorgeleid naar de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. De adviescommissie velt een inhoudelijk oordeel over de voorstellen. Na een positief advies van de adviescommissie en een besluit van het kabinet komt het geld beschikbaar.

Beschikbaar bedrag 2022

Niet alle projecten kunnen rekenen op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Na het advies van de adviescommissie besluit het kabinet in april 2022 welke projecten geld krijgen. Alleen de beste voorstellen die met een gedegen onderbouwing de adviescommissie weten te overtuigen worden gehonoreerd. 

Aanpassing Nationaal Groeifonds

In het coalitieakkoord heeft het kabinet vastgelegd dat het Nationaal Groeifonds zich gaat richten op de pijlers kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dat betekent dat er vanaf de 3e ronde geen financiering meer is voor projecten die te maken hebben met de aanleg van infrastructuur, zoals wegen, openbaar vervoer en energie-infrastructuur. Ook is aangekondigd dat het Nationaal Groeifonds wordt opengesteld voor aanvragen uit heel het Koninkrijk.

Meer informatie