Stakeholders aan het woord over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds vindt het belangrijk om rekening te houden met de ervaringen van externe partners én de algemene opinie over investeringen in het duurzaam verdienvermogen in Nederland. Daarom liet het fonds een tweetal onderzoeken uitvoeren. 

Winkelende mensen op Koningsdag

Rapport over de samenwerking met stakeholders van het Nationaal Groeifonds

In opdracht van het Nationaal Groeifonds heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Ferro Explore 27 diepte-interviews afgenomen met stakeholders van fonds. De gesprekken vonden op anonieme basis plaats. Het onderzoek geeft inzicht in hoe externe partners naar de eerste ronde en het werk van Nationaal Groeifonds kijken en hoe de samenwerking is ervaren. De inzichten uit het onderzoek helpen bij het verder ontwikkelen van de volgende ronden van het Nationaal Groeifonds. 

Rapportage flitspeiling burgers

In opdracht van het Nationaal Groeifonds heeft onderzoeksbureau Kantar Public een flitspeiling uitgevoerd naar de bekendheid van het Nationaal Groeifonds en het belang dat Nederlanders hechten aan investeringen die van belang zijn voor ons duurzaam verdienvermogen.