Save the date: Webinars Nationaal Groeifonds 20 en 30 juni

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Binnenkort start de 3e ronde voor het Nationaal Groeifonds. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Reserveer dan alvast 20 en/of 30 juni van 11:30 tot 13:00 uur in uw agenda en ontdek via één van de webinars of het fonds voor u interessant is.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. Op 20 juni gaat het webinar over het indienen van een voorstel op het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en op 30 juni op het terrein Kennisontwikkeling. 

Voor wie

De webinars zijn bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die begin volgend jaar voor de 3e ronde een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds. Let op: het rechtstreeks voorstellen indienen via de subsidieregeling is nog wel afhankelijk van instemming door de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds. 

Meer informatie

Geïnteresseerd? Op deze website en via de sociale media van het Nationaal Groeifonds houden we u op de hoogte wanneer er meer bekend is over het programma van beide webinars en wanneer de registratie hiervoor is geopend. Bekijk aan de hand van de vragenlijst of het Nationaal Groeifonds iets voor u is.