Save the date: Bijeenkomst Nationaal Groeifonds 28 september

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past en wilt u uw voorstel verbeteren? Reserveer dan alvast 28 september van 14:00 tot 18:00 uur in uw agenda om te ontdekken of het Nationaal Groeifonds interessant voor u is en hoe u uw kans vergroot.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die begin volgend jaar voor de 3e ronde een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds. Nog niet begonnen? Oriënteer u dan alvast op het meedoen in de 4e ronde. 

Quickscan

Als u nu al wil weten of uw voorstel kansrijk is, doe dan de quickscan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Komt uit de quickscan naar voren dat uw voorstel goede kans maakt, meld u dan aan voor de bijeenkomst om te horen hoe u op specifieke onderdelen uw voorstel verbetert. Dit vergroot uw kans op een positief advies van de commissie.  

Meer informatie

Geïnteresseerd? Op deze website en via de social media kanalen van het Nationaal Groeifonds leest u wanneer meer bekend is over het programma van de bijeenkomst én wanneer de registratie opent.