Stel uw vragen tijdens de online vragensessies

Begin 2023 opent de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds. Voor organisaties die bezig zijn met een grootschalig projectvoorstel en hierover vragen hebben, zijn er online vragensessies georganiseerd in oktober en november.

De inschrijvingen voor de vragensessies zijn gesloten. Wilt u toch graag deelnemen aan de sessie op 10 november? Stuur dan een mail naar ngf@rvo.nl.

Vragenuurtjes Nationaal Groeifonds

Voor wie?

De vragensessies zijn vooral bedoeld voor partijen die begin 2023 bij het Nationaal Groeifonds een projectvoorstel willen indienen in ronde 3.

Wat kunt u verwachten?

De vragensessie op 27 oktober en 10 november behandelt de thema's Samenwerking en Financiering. Waarvoor kunt u financiering aanvragen en wat betekent dat voor de maximale steun die u kunt ontvangen? Hoe onderbouwt u het eigen aandeel van de financiering van het project? En wat is het verschil tussen de departementale route en de subsidieroute? Of heeft u misschien vragen over hoe u de governance en samenwerking voor uw project op een goede manier kunt vormgeven? Voor onder meer deze vragen kunt u 27 oktober terecht bij onze experts.

Op 1 en 8 november gaan we in op het thema Onderbouwing duurzaam verdienvermogen. U kunt vragen stellen over de informatie die u moet opnemen in uw voorstel om de economische effecten ervan goed te kunnen onderbouwen. 

Organisatoren

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meer weten

Lees hoe u projecten kunt indienen voor ronde 3.