Sluiting inschrijving 3e ronde Nationaal Groeifonds

De inschrijving voor de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds sluit vandaag, 3 februari 2023 om 17.00 uur. Naast departementen konden bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen deze ronde ook rechtstreeks een voorstel indienen via de subsidieroute.

Het beschikbare budget voor ronde 3 is € 4 miljard: € 2 miljard voor Kennisontwikkeling en € 2 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). 

Hoe nu verder

Als een aanvraag voldoet aan de criteria van de regeling, gaat deze ter beoordeling naar de adviescommissie Nationaal Groeifonds. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de goedgekeurde voorstellen vervolgens op kwaliteit. De adviescommissie brengt het advies uit in de zomer van 2023 voor alle voorstellen. Op basis van het advies zal het uiteindelijke besluit in het 3e kwartaal volgen. Indieners van voorstellen worden rechtstreeks op de hoogte gehouden.