5 projecten uit 2021 en 2022 ontvangen definitieve toekenning

De adviescommissie Nationaal Groeifonds adviseert om de reserveringen van 5 projecten uit 2021 en 2022 om te zetten naar toekenningen. Deze projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen en aanpassen om in aanmerking te komen voor een onvoorwaardelijke toekenning. Het kabinet volgt het advies van de commissie en trekt definitief € 397 miljoen uit voor de projecten. Daarnaast krijgen 2 van deze projecten een voorwaardelijke bijdrage van in totaal € 80 miljoen.

Persoon bekijkt innovatie
Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van reservering naar onvoorwaardelijke toekenning

In 2021 en 2022 maakte het kabinet bekend welke projecten geld ontvangen uit de 1e en 2e ronde van het Nationaal Groeifonds. Verschillende projecten ontvingen een voorwaardelijke toekenning en moesten hun voorstel aanpassen. Zij dienden hun herziene plannen in januari in bij de commissie.

De adviescommissie heeft de aanpassingen beoordeeld en geconcludeerd dat ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het kabinet neemt het advies van de commissie over.

De 5 projecten

De adviescommissie adviseert de reserveringen voor de volgende 5 projecten om te zetten in toekenningen:

  • Health-RI: werkt aan een gezondheidsdata-infrastructuur voor het bundelen, delen en hergebruiken van Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid (€ 47 miljoen).
  • Groeiplan Watertechnologie: geeft een belangrijke impuls aan uitbreiding en export van de Nederlandse watertechnologiesector en draagt zo bij aan voldoende schoon water in Nederland (€ 135 miljoen).
  • Dutch Metropolitan Innovations Ecosysteem, het ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking (voorheen DEMS): wil het autoverkeer in steden verminderen via het slim delen en inzetten van data (€ 85 miljoen).
  • Toekomstbestendige Leefomgeving: bevordert innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector (€ 100 miljoen, waarvan € 40 miljoen voorwaardelijk toegekend).
  • NL2120, het groene verdienvermogen: richt zich op natuurlijke oplossingen op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer (€ 110 miljoen, waarvan € 40 miljoen voorwaardelijk toegekend).

Zie ook