Goed nieuws voor GroenvermogenNL

Voor GroenvermogenNL is de reservering van € 265 miljoen omgezet in een toekenning van € 119 miljoen. De rest van de reservering is voorwaardelijk toegekend. De ministerraad heeft vandaag het advies overgenomen van de adviescommissie over de voortgangsrapportage van het project. 

GroenvermogenNL werd in de 1e en 2e beoordelingsronde beoordeeld. Het voorstel richt zich op groene waterstof met de volgende aandachtspunten om zo de waterstoftransitie te versnellen en verdienvermogen voor Nederland te genereren:

  • Research & Development & Innovation;
  • kostenreductie;
  • opschaling van groene waterstoftoepassingen; én
  • opbouw van human capital.

Eerdere toekenningen

GroenvermogenNL vroeg voor het voorstel een totale bijdrage van € 838 miljoen vanuit het Groeifonds. De commissie adviseerde zowel in ronde 1 als 2 een toekenning:

  • In ronde 1 werd geadviseerd een bedrag van € 338 miljoen vrij te maken, dit bestond uit: een toekenning van € 73 miljoen en een reservering van € 265 miljoen.
  • In ronde 2 werd geadviseerd om € 500 miljoen euro voor opschaling van elektrolysefaciliteiten toe te kennen, waarvan € 250 miljoen voorwaardelijk.

De toekenningen uit ronde 1 en 2 vormen nu gezamenlijk het voorstel GroenvermogenNL. 

Reservering omzetten in toekenning

De commissie adviseert om een gedeelte van de totale reservering van € 265 miljoen om te zetten in een definitieve toekenning van € 119 miljoen. Daarnaast wordt geadviseerd om het resterende bedrag van € 146 miljoen om te zetten in een voorwaardelijke toekenning. Dit levert het volgende overzicht met toekenningen op. In dit overzicht is ook de uitsplitsing en toelichting per programmalijn te zien:

Financieel overzicht GroenvermogenNL
Activiteit Reeds toegekend Toegekend per maart 2023 Voorwaardelijk toegekend * Totaal
R&D werkpakket 1 € 35 miljoen € 35 miljoen
R&D werkpakket 2 en 3 € 31 miljoen € 25 miljoen € 56 miljoen
R&D werkpakket 7 € 5 miljoen € 7 miljoen € 12 miljoen
R&D werkpakketten 4, 5 en 6 € 74 miljoen
DEI-regeling € 30 miljoen € 32 miljoen € 38 miljoen € 100 miljoen
Human Capitalagenda € 5 miljoen € 45 miljoen € 50 miljoen
Bureaukosten € 10 miljoen € 9 miljoen € 19 miljoen
Demonstratieregeling* € 242 miljoen € 250 miljoen € 492 miljoen
Totalen € 323 miljoen € 119 miljoen € 396 miljoen € 838 miljoen

* Het bedrag voor de demonstratieregeling was al voorwaardelijk. De overige bedragen in deze kolom waren tot op heden een reservering.