€123 miljoen uit Nationaal Groeifonds voor opleiding en bijscholing in techniek en ICT

Het kabinet trekt € 123 miljoen uit voor 15 Nationaal Groeifonds-projecten die helpen om de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken en het tekort aan technisch en ICT-personeel aan te pakken. De investering brengt bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden een stap verder. Dit initiatief helpt jongeren de juiste vaardigheden te ontwikkelen, houdt medewerkers blijvend inzetbaar en bevordert innovatie in het mkb. Zo kan Nederland zich blijven richten op de energie- en digitale transitie.

Investeren in samenwerking

Sinds 2010 investeert Nederland in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Inmiddels zijn er ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden met 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeteren.

Levenlang ontwikkelen

Een goede aansluiting is nodig om de toepassing van innovaties in de beroepspraktijk te stimuleren. Ook zorgt betere aansluiting tussen onderwijs en werk ervoor dat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen en kan deze het productiviteitsniveau van mkb’ers verhogen. Dit is essentieel voor het concurrentievermogen en de groei van de Nederlandse economie.

Impuls voor opschaling

Met de investering van € 123 miljoen vanuit het Nationaal Groeifondsproject Katapult kunnen 15 bestaande samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en onderwijs worden opgeschaald. Dit creëert nieuwe mogelijkheden zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden opleidingen kunnen volgen voor een baan in techniek of ICT. De Rijksbijdrage is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. De financiering vereist ook cofinanciering van regionale partners.

Meer informatie

  • Bekijk het totaaloverzicht van de 15 projecten die een bijdrage ontvangen.
  • Voor meer informatie zie: Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs.