Nationaal Groeifonds streeft naar betrokkenheid jongeren voor welvaart Nederland op lange termijn

Het Nationaal Groeifonds hecht veel waarde aan de betrokkenheid van jongeren, aangezien dit cruciaal is voor de toekomstige welvaart van Nederland. Het kabinet heeft daarom advies ingewonnen bij de Raad voor de Toekomst. Op 30 mei publiceerde de Raad naar aanleiding hiervan het rapport 'Duurzaam durven denken'.

Huidige en toekomstige generaties

Het kabinet verzocht de Raad voor de Toekomst advies te geven over hoe het Nationaal Groeifonds rekening kan houden met zowel de huidige als toekomstige generaties, met speciale aandacht voor solidariteit tussen verschillende leeftijdsgroepen. In het rapport doet de Raad acht aanbevelingen.

Meer nadruk maatschappelijke effecten

Een van de aanbevelingen is om in het beoordelingsproces meer nadruk te leggen op de maatschappelijke effecten. De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds evalueert na elke investeringsronde het analysekader. Bij de volgende ronde zal de commissie bepalen hoe zij de maatschappelijke effecten nog meer in het analysekader kan verankeren. Ook zal de adviescommissie rekening houden met de onderwerpen die de Raad belangrijk vindt bij investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. Bovendien zal de Raad betrokken worden bij de evaluatie van de meerwaarde van de generatietoets.

Kabinetsreactie Duurzaam durven denken

Het kabinet is de Raad dankbaar voor het advies over hoe het Nationaal Groeifonds beter rekening kan houden met de belangen van jongeren.

Bekijk de volledige kabinetsreactie.