Terugtreden commissieleden drs. L.B.J. van Geest en mw J.A. Tammenoms Bakker

Laura van Geest en Jacqueline Tammenoms Bakker zijn per 1 augustus 2023 teruggetreden als lid van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds.

Afbeelding Terugtreden commissieleden drs. L.B.J. van Geest en mw J.A. Tammenoms Bakker

Beiden zijn vanaf het eerste begin betrokken geweest bij het Nationaal Groeifonds. We zijn Laura en Jacqueline zeer erkentelijk voor hun bijzonder waardevolle bijdragen in de afgelopen jaren. De fondsbeheerders benoemen naar verwachting binnenkort de opvolgers van beide leden.