“Regeneratieve geneeskunde in Nederland krijgt een impuls mede dankzij RegMed XB”

Snel de nieuwste therapieën opschalen voor een groot aantal chronisch zieke patiënten. Dat was dé reden voor de universiteiten van Maastricht, Eindhoven, Utrecht en Leiden om in 2017 samen met vier betrokken provincies en enkele gezondheidsfondsen RegMed XB op te richten. In 2021 werd met de ondersteuning van het Nationaal Groeifonds een pilotfabriek gerealiseerd om regeneratieve therapieën versneld naar de markt te brengen. 

Regeneratieve therapieën versneld op de markt

Erik Eijrond, Director of Business Operations van RegMed XB deelt waar de naam van het project vandaan komt: “RegMed staat voor regeneratieve geneeskunde, XB voor Crossing Borders. Daarmee worden letterlijke landsgrenzen bedoeld, maar het duidt ook op het doorbreken van figuurlijke barrières om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Regeneratieve geneeskunde onderzoekt behandelingen die uitgaan van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Zo repareert, vervangt of herstelt het lichaam zelf cellen en weefsels. Met deze vorm van geneeskunde kunnen orgaantransplantaties voorkomen worden. Deze aanpak vergroot daarmee de kans op genezing van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, nier- en hartziektes maar ook artrose.”

Vijf samenwerkende pilotlijnen ondersteunen bedrijven en onderzoeksinstellingen bij het ontwikkelen van nieuwe regeneratieve therapieën en producten. Jan Rietsema is directeur van Smart BioMaterials Consortium (SBMC) in Eindhoven, één van de vijf pilotlijnen. Hij vertelt: “Er is veel onderzoek naar de mogelijkheden van regeneratieve therapieën en producten, maar slechts een klein deel daarvan bereikt ook daadwerkelijk de patiënt. Het doel van de pilotfabriek is om meer regeneratieve therapieën versneld naar de markt te brengen. Wereldwijd loopt Nederland voorop met kennis van regeneratieve geneeskunde. Mede dankzij de programma’s die RegMed XB is gestart, krijgt de opkomende industrie in Nederland nu ook een impuls.” 

'State of the art'-faciliteiten

Rietsema vervolgt: “Het is een flinke uitdaging om de ontwikkeling van nieuwe producten te versnellen. Daarvoor is veel specialistische kennis en kunde nodig. Die hebben we in huis gehaald: we beschikken inmiddels ook over ‘state of the art’-faciliteiten voor verder onderzoek, validatie en productie. Zulke faciliteiten vragen om grote investeringen. In 2020 dienden we een aanvraag in bij het Nationaal Groeifonds. In 2021 besloot het fonds om in totaal € 56 miljoen te investeren, waarvan € 23 miljoen onvoorwaardelijk. In het eerste jaar moest de voortgang en potentie aangetoond worden om het volledige bedrag te ontvangen. Dat is gelukt. De overige € 33 miljoen werd een jaar later ter beschikking gesteld.”

Pilot draagt bij aan duurzame economische groei

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei. De pilotfabriek draagt daar volgens Eijrond ook aan bij: “Allereerst faciliteert het veel bedrijven bij het sneller naar de markt brengen van hun product. Ook ontstaat rondom iedere pilotlijn een heel ecosysteem. De kennis en kunde die in zo’n ecosysteem wordt ontwikkeld, maakt Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats.” 

De investering gaf de pilotfabriek een vliegende start. Rietsema benadrukt de toegevoegde waarde van het Nationaal Groeifonds voor RegMed XB en de Nederlandse economie: “In het begin zijn er natuurlijk nog geen klanten. We waren dus afhankelijk van het fonds. Dankzij deze investering versnellen we de vertaling van onderzoeksresultaten uit het lab naar therapieën voor chronisch zieke patiënten.” 

Meer informatie?

Bekijk ook de video van de pilotlijnen om een beeld te krijgen van alle vijf de lijnen.