Terugblik Bijeenkomst nieuwe ronde Nationaal Groeifonds

Afgelopen donderdag 12 oktober vond de informatiebijeenkomst Nieuwe ronde Nationaal Groeifonds plaats bij Circa in Amsterdam. We kijken terug op een inspirerende en informatieve bijeenkomst met bevlogen sprekers en enthousiaste deelnemers. De dag stond in het teken van de verschillende partijen die van plan zijn om in de nieuwe ronde hun voorstel in te dienen bij het Nationaal Groeifonds. 

Onder begeleiding van host Fiona Yauw openden Maurice van Tilburg (stafdirecteur Nationaal Groeifonds) en Rianne Letschert (voorzitter adviescommissie Nationaal Groeifonds) het evenement. Maurice vertelde over het fonds en de aanpassingen in de subsidieroute. Daarna ging Rianne verder in op de verschillen tussen de vorige en de aankomende aanvraagrondes én de aandachtspunten voor het schrijven van een voorstel.  

Panelgesprek

Als volgend onderdeel vond het panelgesprek plaats. Hiervoor schoven Michiel Müller (commissielid Nationaal Groeifonds), Chris de Jonghe (directeur Valorisatie van het Oncode Institute) en Stefan Dormans (Operationeel directeur van Nationaal Onderwijslab) aan. Tijdens het gesprek werd ingegaan op het belang van valorisatie, internationale samenwerking en verdienvermogen. Samen namen ze aanwezigen mee in hun ervaringen van vorige rondes en belangrijkste lessen hieruit. Het advies van Chris luidde: “Pak de voorbereiding goed aan, zorg voor goede tijdslijnen en ondersteuning.” Rianne benadrukt: “Een voorstel hoeft niet altijd groot te zijn. Het mag ook kleiner zijn. Bij kleine voorstellen mag het experimenteler, bij grote (dure) voorstellen verwacht je al meer trekkracht.”        

Informatiestands en workshops

In de pauze was er de gelegenheid voor de aanwezigen om te netwerken en bij verschillende stands informatie te ontvangen over Platform Talent voor Technologie, NLworks, Innovatiekrediet, Internationalisatie en Octrooicentrum Nederland. Na deze pauze was het tijd voor de twee aparte workshops over de volgende onderwerpen: 

  • Van idee tot aanvraag; 
  • Theory of Change - aan de slag met de onderbouwing van het duurzaam verdienvermogen; 
  • Financiële onderbouwing bij subsidieroute; 
  • Valorisatie – van theorie tot praktijk; 
  • Projecten Nationaal Groeifonds in internationaal verband. 

Bekijk alle presentaties van de workshops terug.

Voorlichting en informatie over ronde 2024/2025

Fiona en Maurice sloten de middag samen af waarbij ze de deelnemers voor meer informatie over de nieuwe ronde verwezen naar de pas vernieuwde website van het Nationaal Groeifonds. Hier vinden geinteresseerden nog meer informatie voor het aanvragen, zoals een handleiding, diverse handreikingen en de mogelijkheid om de quickscan in te vullen. Op korte termijn vindt u online ook de informatievideo's én de gelegenheid om live deel te nemen aan meerdere online vragenuurtjes over de nieuwe ronde.

Netwerkgelegenheid

Aan het einde van de bijeenkomst werden de deelnemers ook nog uitgenodigd om de tijdens het evenement opgedane contacten via de netwerkpagina van de registratiewebsite op te zoeken.   

Meer informatie

Samenwerkingsverbanden die bestaan uit bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen in de aankomende ronde weer rechtstreeks een voorstel indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorstellen langs de departementale route worden geïnitieerd en ingediend door de betreffende ministeries. Meer informatie over het aanvragen via de subsidieroute vindt u ook op de website van RVO. Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle nieuws rondom het fonds? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het Nationaal Groeifonds