Update vierde ronde Nationaal Groeifonds

In het commissiedebat Verdienvermogen met de Tweede Kamer op 15 februari 2024 heeft minister Adriaansens voorgesteld om de planning van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds met twee maanden uit te stellen om ruimte te bieden aan de vragen over het Nationaal Groeifonds die bij de Tweede en Eerste Kamer leven. Dit betekent dat de voorgenomen datum voor openstelling van indiening van de subsidieregeling wordt uitgesteld van 1 april naar 1 juni 2024.

Volgens deze nieuwe planning zou de verplichte vooraanmelding per 1 april 2024 worden opengesteld. De verplichte vooraanmelding gaat vooraf aan het indienen van het voorstel en geldt voor zowel de subsidieroute als de departementale route. 

Ministers Adriaansens heeft toegezegd om geen onomkeerbare stappen te nemen voor de openstelling van de vierde ronde op 1 juni. Voor potentiële indieners is het belangrijk hiermee rekening te houden. Het overleg met de Eerste Kamer is gepland op 27 februari 2024. We zullen na dit debat weer een update geven over de stand van zaken. 

Voor het meest actuele nieuws en ontwikkelingen van het Nationaal Groeifonds kunt u terecht op onze website en kunt u zich abonneren op onze Nieuwsbrief en e-mail service.