Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd: ronde 4 en 5 komen te vervallen

In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei is de volgende passage over het Nationaal Groeifonds opgenomen: 'Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen. Hierdoor wordt € 6,8 miljard minder uitgegeven.'

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Donderdag 16 mei hebben de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hun eindverslag en het hoofdlijnenakkoord overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma.

Lees meer in de budgettaire bijlage hoofdlijnenakkoord.