Kamerbrief over Nationaal Groeifonds

De ministers Hoekstra en Wiebes sturen een brief met daarin een toelichting op het Nationaal Groeifonds. Zij hadden deze brief toegezegd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. De brief is gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer.