Kamerbrief nadere toelichting wetsvoorstel Nationaal Groeifonds

Minister Blok (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) geven een nadere toelichting op een aantal punten uit het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds. Ook gaan beide ministers in op een aantal toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.