Bijlage 5: Projectoverstijgende afspraken tussen fondsbeheerders en ontvangende minister in het kader van Nationaal Groeifonds