Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen derde ronde Nationaal Groeifonds

Dit document vervangt de Kamerbrief die op 30 juni 2023 is gepubliceerd. De vorige versie was niet digitaal toegankelijk. Dit is in deze uitgave rechtgezet. 

De Kamerbrief gaat in op het advies van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds over de derde indieningsronde en op het besluit van het kabinet. Daarnaast gaat de brief in op het advies van de commissie over de reservering van het al lopende project Quantum Delta, de uitvoering van relevante moties en toezeggingen en geeft een vooruitblik op de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds.