CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds tweede beoordelingsronde

Het CPB heeft 34 voorstellen geanalyseerd op de pijlers Infrastructuur, Innovatie en Kennisontwikkeling. De CPB-analyses vormen input voor het advies van de adviescommissie. Het CPB hanteert voor de analyse een afwegingskader met een breed welvaartsperspectief. De kern van dit afwegingskader bestaat uit een probleemanalyse en een analyse van de economische legitimiteit van een voorstel.