Dialogic Portfolio-analyse Nationaal Groeifonds 2e ronde

Dit rapport creëert overzicht van waar de investeringen van Nationaal Groeifonds neerslaan vanuit 2 specifieke doelstellingen: een inschatting kunnen maken van de absorptiecapaciteit en een beeld krijgen van de regionale spreiding van investeringen.