ROMs Adviesrapport Nationaal Groeifonds 2e ronde

Advies van de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) over 24 voorstellen van het Nationaal Groeifonds op verzoek van de stafdirectie Nationaal Groeifonds.