Jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2022

Dit document vervangt het jaarverslag wat op 6 juni 2023 is gepubliceerd. In de vorige versie waren niet alle commissieleden correct genoemd. Dit is in deze uitgave rechtgezet. 

In dit jaarverslag blikt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds terug op 2022 met gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de groei van het fonds en daarmee de groei van het Nederlands duurzaam verdienvermogen.