CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds derde beoordelingsronde 2023

Bekijk op de website van het Centraal Planbureau (CPB) de analyse van 35 Nationaal Groeifondsvoorstellen. Doel van de CPB-analyse is om informatie aan te dragen die de commissie helpt een afgewogen oordeel te vormen voor het advies aan het kabinet.