Handleiding departementale indieningsformulier Nationaal Groeifonds 2022

Deze handleiding voor indienende departementen geeft een toelichting op het indieningsformulier Nationaal Groeifonds. Het indieningsformulier bestaat naast het voorblad uit 5 onderdelen.