Handleiding bij indieningsformulier departementale route Nationaal Groeifonds 2022

Deze handleiding geeft een toelichting op het indieningsformulier Nationaal Groeifonds. Het indieningsformulier bestaat naast het voorblad uit vijf onderdelen. Alle onderdelen van het formulier zijn verplicht.