Handreiking economische effecten

In deze handreiking wordt het concept Theory of Change (ToC) toegelicht. De ToC dient centraal te staan in elk Groeifondsvoorstel. Het is de kapstok om het verdienvermogen van het Groeifondsvoorstel kwalitatief en waar mogelijk ook kwantitatief te duiden. Deze handreiking is een hulpmiddel voor indieners om het duurzaam verdienvermogen te duiden via de ToC. De handreiking helpt bij het weergeven van het duurzaam verdienvermogen van het voorstel, van het begin (de input) tot het eind (impact). Naast een kapstok tijdens de ontwikkeling van het Groeifondsvoorstel, is de ToC ook nadrukkelijk geschikt om het de impact van het voorstel te meten en te evalueren als het voorstel is gehonoreerd.