Handreiking Governance

Dit document is opgesteld om aanvragers en uitvoerders van Nationaal Groeifonds initiatieven meer inzicht te bieden in hoe de governance en samenwerking kunnen worden vormgegeven en welke aspecten daarbij belangrijk zijn.