Handreiking Human Capital

Dit document is samengesteld om aanvragers en uitvoerders van Nationaal Groeifonds initiatieven inzicht en inspiratie te bieden hoe eventuele human capital uitdagingen adequaat te adresseren in hun plannen en hoe daarbij voort te bouwen op reeds bestaande initiatieven en netwerken.