Besluit op WOB-verzoek over het Nationaal Groeifonds en investeringsvoorstellen van partijen die werkzaam zijn in de nucleaire sector

Besluit op een verzoek om informatie over het Nationaal Groeifonds en informatie over de te ontwikkelen investeringsvoorstellen van partijen die werkzaam zijn in de nucleaire sector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).