Quantum Delta NL ontvangt toekenning van € 60,2 miljoen uit reservering van € 333 miljoen

Quantum Delta NL (QDNL) heeft aan de adviescommissie een voorstel voorgelegd voor een toekenning voor een gedeelte van de bestaande reservering. Het gaat om een bedrag van € 60,2 miljoen voor de uitvoering van een ambitieus internationaal programma. De adviescommissie heeft daarover een positief advies uitgebracht. Dit programma is een logische voortzetting van het initiële voorstel en versterkt de doelstellingen van het project dat inmiddels is gestart. De ministerraad heeft vandaag het advies overgenomen van de adviescommissie. Eerder is al € 282 miljoen toegekend aan Quantum Delta NL. 

Bedragen Quantum Delta NL
Advies reservering Quantum Delta NL Totaal advies Quantum Delta: € 615 miljoen
Aangevraagd € 60,2 miljoen Toegekend € 60,2 miljoen Toekenning € 342,2 miljoen Reservering € 272,8 miljoen

Gezamenlijk initiatief met meerdere Europese landen

Het internationale voorstel is een gezamenlijk initiatief tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland, met als doel het versnellen van het quantum-ecosysteem van Europa. Het ontwikkelt een toekomstige Europese quantum-industrie door nauw samen te werken met belangrijke R&D-spelers op het gebied van kwantumcomputing, -communicatie en -sensing. Het totale budget voor dit voorstel bedraagt € 206,3 miljoen. Van dit bedrag wordt € 60,2 miljoen aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds. De rest wordt bijgedragen door Frankrijk, Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen. 

Europees technologisch leiderschap

Volgens de indieners van het programma is dit een essentiële interventie om het Europese technologische leiderschap op het gebied van quantum te waarborgen. Bovendien vormt het een startpunt voor verdere groei, waarbij andere Europese lidstaten worden uitgenodigd om zich aan te sluiten. Dit programma draagt bij aan het overkoepelende doel van QDNL door voort te bouwen op nationale programmalijnen met betrekking tot quantumcomputing, -communicatie en -sensing. Ook biedt het versterking en concretisering van de internationale strategie die QDNL al in 2021 heeft geformuleerd. De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds adviseerde al eerder om de strategie van QDNL verder uit te bouwen.

Met deze toekenning hoopt QDNL een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van quantumtechnologie in Europa en een solide basis te leggen voor een bloeiende Europese quantum-industrie.