Charging Energy Hubs

De vraag naar elektriciteit en hernieuwbare energie voor emissieloze voertuigen neemt toe. Het huidige elektriciteitsnet en de wet- en regelgeving zijn niet ingericht op de enorme groei. Ook kunnen ze de toename in hernieuwbare energieproductie niet goed ondervangen. Charging Energy Hubs wil dit probleem aanpakken en richt zich op het versnellen van de elektrificatie van de logistieke sector in Nederland. 

Doel van het project

De huidige situatie remt het elektrificeren van mobiliteit en de logistieke sector af. Alleen investeren in meer fysieke infrastructuur is onvoldoende om de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken.

Het doel van dit multidisciplinair samenwerkingsverband is om obstakels weg te nemen en nieuwe technologieën te ontwikkelen om de laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energie in bestaande elektriciteitsnetwerken te integreren. Dit zal niet alleen de congestie (meer elektriciteitsvraag dan het netwerk aankan) verminderen en de concurrentiepositie van Nederlandse technologiebedrijven verbeteren. Het draagt ook bij aan Nederlandse economische groei, brede welvaart en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Charging Energy Hubs-project versnelt het elektrificeren van de logistieke sector in Nederland door:

  • het wegnemen van bestaande financiële, juridische en organisatorische drempels; en
  • de ontwikkeling van integrale technologische innovaties, die de inpassing mogelijk maken van onder andere laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen de bestaande elektriciteitsnetwerken. Ook als er van deze netwerken meer gevraagd wordt dan ze op dat moment aankunnen.

Testlocaties

Deze technologische innovaties worden samengebracht op 3 publiek-private testlocaties (usecase-locaties die een systeem vanuit gebruikersperspectief beschrijven). Deze usecase-locaties dienen als pilot en validatieomgeving voor een (inter)nationale uitrol en opschaling. De Charging Energy Hubs vormen daarin als lokale energiesystemen de verbindende factor tussen afnemers en leveranciers van elektriciteit. Laadstations, aansluitingen op het net en alle andere zaken die nodig zijn om elektrische voertuigen te laden (laadinfrastructuur) worden hierbij ingezet als belangrijke flexibele capaciteit en koppeling aan de energiemarkten.

Hiermee wordt zowel een oplossing geboden voor netwerkcongestie als de nodige investeringen in laadinfrastructuur. Samenwerking over de gehele waardeketen en binnen zowel de energie- als automotive sector is niet eerder op deze schaal en complexiteit gedemonstreerd.

Budget

Het project heeft een totaalbudget van € 75,2 miljoen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 38,9 miljoen in het project.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Het Charging Energy Hubs-project draagt op het gebied van R&D, innovatie en kennisontwikkeling, op 2 manieren bij aan het duurzaam verdienvermogen in Nederland:

  • Nederlandse technologiebedrijven hebben een verbeterde concurrentiepositie en exportkansen binnen elektrische mobiliteit, doordat ze het voordeel hebben om als eerst de markt te kunnen betreden in het aanbieden van bewezen technologie en gebruiksklare oplossingen aan eindklanten.
  • Het gehele Nederlandse bedrijfsleven (en specifiek de logistieke sector) heeft een verhoogde productiviteitswinst en verbeterde concurrentiepositie, door een tijdige en in kosten beheersbare transitie naar een duurzaam energie- en mobiliteitssysteem. Dit zorgt voor een toename van het bruto binnenlands product (BBP) met ruim € 1,1 miljard per jaar vanaf 2035.

Wie leidt het project?

Het samenwerkingsverband wordt geleid door Heliox, een leverancier van snellaadoplossingen. Het samenwerkingsverband bestaat uit 32 belangrijke spelers in de energie- en automotive sector.

Status

Het project bevindt zich in de opstartfase.

Meer informatie

Wit u meer weten over dit project? Neem dan contact op met de ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development via info@brainportdevelopment.nl.