Thema Energie en duurzame ontwikkeling

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Energie en duurzame ontwikkeling:

Groeien met Groen Staal

Dit project richt zich op het verduurzamen van de Nederlandse staalsector door de bouw van emissiearme demonstratoren en proeffabrieken, die volledig CO2-neutraal worden gemaakt.

Charging Energy Hubs

Charging Energy Hubs richt zich op het versnellen van de elektrificatie van de logistieke sector in Nederland door het opzetten van lokale energiesystemen. Hiervoor ontwikkelt het project flexibele laadinfrastructuren met batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen de bestaande elektriciteitsnetwerken.

Circulaire Zonnepanelen

Dit voorstel richt zich op de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën en zorgt voor de ontwikkeling van de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen. 

Circular Batteries

Het project richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan.

Toekomstbestendige leefomgeving

Dit voorstel heeft als doel een goed functionerend, zichzelf versterkend, innovatie-ecosysteem te realiseren dat partijen met elkaar laat innoveren en een continue stroom van (ver)nieuwe(nde) technologieën, producten, diensten en aanbestedingsvormen produceert in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Groenvermogen II

GroenvermogenNL versnelt de totstandkoming van een ecosysteem voor groene waterstof en groene chemie in Nederland. 

GroenvermogenNL

GroenvermogenNL helpt bij de enorme klimaatopgave door het innovatieve ecosysteem rond groene waterstof en groene chemie op te schalen. 

Nieuwe Warmte Nu!

NieuweWarmteNu! versnelt de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen tegen lage maatschappelijke kosten. 

Circulaire Plastics

Plastics zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Toch moeten er grote veranderingen plaatsvinden om de goede kwaliteiten van deze groep materialen te blijven gebruiken.