Circular Plastics NL (CPNL)

Plastics zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Toch moeten er grote veranderingen plaatsvinden om de goede kwaliteiten van deze groep materialen te blijven gebruiken. Zo gebruiken we minder fossiele grondstoffen, door in te zetten op hoogwaardige recycling. Van start-ups in het mkb tot in de chemische industrie, iedereen ziet het belang van samenwerking om te komen tot een duurzame toekomst. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Dit project wil de recycling van kunststoffen nationaal een impuls geven door huidige knelpunten weg te nemen. De belangrijkste elementen die bijdragen aan een succes zijn:

  • het ontwerp van materialen; 
  • de sortering van afval;
  • het mechanisch of chemisch recyclen; en
  • de opschaling van deze activiteiten. 

Het doel van het project is om door het integreren van deze ontwikkelingen in de huidige systemen de ontwikkelingen en partijen op elkaar aan te laten sluiten. De huidige lineaire waardeketen - van product naar afval - willen we doorbreken. We versterken daarmee het verdienvermogen van de kunststofsector en we verlagen de CO2-uitstoot. De reden: we verbranden minder afval en hopen bij te dragen aan vermindering van zwerfafval. Daar zijn alle partijen in de waardeketen voor nodig. 

Het opzetten van circulaire waardeketens is een grote uitdaging. Er is gekozen voor een integrale benadering waarbij design, sortering en recycling van belangrijke waardeketens centraal staan. De meeste impact wordt behaald door partijen overal uit de waardeketen samen te laten innoveren.  

Budget

Voor dit project is € 220 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Hiervan is € 124 miljoen omgezet in een definitieve toekenning, een bedrag van € 96 miljoen blijft voorwaardelijk toegekend.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De EU is afhankelijk van de import van (fossiele) grondstoffen voor het produceren van materialen. Daarom is er nu steeds meer aandacht voor recycling. Voor kunststoffen is het percentage dat gerecycled wordt en dus weer als grondstof dient erg laag. Nederland speelt al op meerdere vlakken een leidende rol en wil deze rol behouden en uitbreiden. 

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren wordt samengewerkt met het Nationaal Platform Plastics Recycling, waarin de volgende partijen in vertegenwoordigd zijn: Topsector Chemie, NRK, DPI, ISPT, TI COAST, VNCI, ARC CBBC, Groene Chemie Nieuwe Economie, Chemport Europe en NIOK/VIRAN.

Status

Dit project is nu open voor aanvragen. CPNL is een subsidie voor ondernemers om samen met partners hun plastic te recyclen. Of voor onderzoeksorganisaties om onderzoek te doen naar het opnieuw inzetten van plastic reststromen. Vraag CPNL aan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De eerste projecten starten naar verwachting in februari 2024.  
 

Meer informatie