Groeien met Groen Staal

Het project Groeien met Groen Staal heeft als doel om de Nederlandse staalsector duurzamer te maken in 2030, met als ultieme einddoel een circulaire, volledig CO2-neutrale en hightech staalsector in 2050. Nederland ontwikkelt daarmee een technologische voorsprong op andere landen. Waarmee we als land niet alleen werken aan de klimaatdoelstellingen, maar de staalsector ook economisch competitiever wordt.

Doel van het project

Met dit plan wil Groeien met Groen Staal het volgende bereiken:

  • bijdragen aan de Nederlandse klimaatopgaven in 2030 en 2050;
  • een bloeiende winstgevende staalsector die voorloopt in groene innovatie;
  • het behouden van grondstofautonomie;
  • het opleiden van gekwalificeerd personeel om de staalindustrie duurzaam te kunnen behouden in Nederland.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het samenwerkingsverband bestaat uit meer dan 30 partners die de volledige staalcyclus bestrijken: van systeemverandering en duurzame productie, via verwerking en circulair gebruik, tot aan terugwinning van grondstoffen uit gebruikt materiaal.

Op dit moment is de staalsector nog verantwoordelijk voor meer dan 7% van de nationale CO2 uitstoot. Groeien met Groen Staal bouwt een aantal emissiearme demonstratoren en proeffabrieken. Het project ontwikkelt deze door tot emissievrije technologie door gebruik van waterstof en duurzaam opgewekte elektriciteit. De processen worden zo gebruiksklaar gemaakt om de huidige vervuilende processen te verbeteren en te vervangen. De benodigde technologische kennis wordt ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en Nederlandse onderzoeksinstituten.

Budget

Het project heeft een totaalbudget van € 126 miljoen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 101 miljoen in het project.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Dit project heeft als doel om de Nederlandse staalsector in 2030 duurzamer en in 2050 volledig CO2-neutraal te maken.

Met een samenwerkingsverband van industrie en onderzoeksinstituten verspreid over alle regio’s profiteert heel Nederland mee. Het voorstel volgt 5 hoofd thema’s:

  • Systeemverandering
  • Productie
  • Verwerking
  • Gebruik
  • Terugwinning

De laatste 4 thema’s richten zich op technologieontwikkelingen door de volledige waardeketen heen. De Nederlandse industrie en onderzoeksinstellingen werken samen om ervoor te zorgen dat we de benodigde technologische kennis hebben voor deze thema’s.  

Het thema Systeemverandering richt zich op de organisatorische veranderingen die nodig zijn op fabrieks-, waardeketen- en maatschappelijk niveau.

Het project ontwikkelt binnen het thema Systeemverandering verschillende scenario’s waarmee de effecten van overheidsbeleid, interventies en externe factoren, zoals de beschikbaarheid en prijs van duurzame energiebronnen kunnen worden beoordeeld. Op deze manier kunnen geïnformeerde beslissingen worden mogelijk gemaakt op alle van deze 3 niveaus.

Wie leidt het project?

Een samenwerkingsverband van 31 partners in de staalsectorindustrie en Nederlandse onderzoeksinstellingen ontwikkelt de noodzakelijke technologische achtergrondkennis. Het samenwerkingsverband wordt geleid door het Materials Innovation Institute (M2i) en bestaat onder meer uit Nederlandse universiteiten, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven uit de staalsector.

Status

Het project bevindt zich in de opstartfase en zal vanaf juni 2024 volledig gaan lopen.

Meer informatie

Website: Groeien met Groen Staal