GroenvermogenNL

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. GroenvermogenNL helpt hierbij door het innovatieve ecosysteem rond groene waterstof en groene chemie op te schalen. Nederland moet zijn florerende, op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij ombouwen en een nieuw duurzaam verdienvermogen opbouwen. Goed opgeleide mensen zijn hierbij cruciaal. Dit doet GroenvermogenNL: opschalen & innoveren, ombouwen & opbouwen, omscholen & opleiden.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

GroenvermogenNL realiseert waterstofpilots, onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma’s door het hele land. De bundeling van deze 3 aspecten zorgt voor een sterke uitwisseling tussen investeerders, onderzoekers en opleiders. Die uitwisseling is cruciaal voor het stimuleren van innovaties.

Ecosysteem versterken

GroenvermogenNL heeft als doel om het ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen rond groene waterstof en groene chemie te versterken. Dit doet GroenvermogenNL door de sectoren Energie, Chemie en Hightech te verbinden. Door deze partijen nauw samen te laten werken in verschillende projecten ontstaan nieuwe inzichten en verdienmodellen. Van een sterker ecosysteem rond groene waterstof profiteert uiteindelijk de hele economie.

Volledige aanpak

Het bijzondere van GroenvermogenNL komt voort uit 2 aspecten. Allereerst het systeemperspectief: het programma beslaat de gehele keten van productie en infrastructuur tot verschillende toepassingen. Daarnaast is het programma sterk interdisciplinair en cross-sectoraal: er werken zowel onderzoekers met verschillende achtergronden in mee als experts van bedrijven en onderwijsinstellingen met hun eigen perspectieven. Bedrijven uit de sectoren energie, chemie en hightech werken nauw samen in GroenvermogenNL.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 838 miljoen in het project. Van dit bedrag is € 541 miljoen definitief toegekend en € 297 miljoen voorwaardelijk toegekend. Het toegekende bedrag is voor de volgende activiteiten:

  • € 62 miljoen voor innovatieve pilots en € 38 miljoen euro voorwaardelijk;
  • € 177 miljoen voor onderzoeksprojecten;
  • € 50 miljoen voor human capital en onderwijsprogramma’s;
  • € 242 miljoen voor opschalingsprojecten en € 250 miljoen euro voorwaardelijk;
  • het restant is naar rato toegekend voor uitvoeringslasten.

Bijdrage aan de economische groei in Nederland

Groene waterstof is cruciaal voor het realiseren van de mondiale klimaatdoelen, met name voor een duurzame industrie, duurzame luchtvaart. Door nu te investeren in de ontwikkeling van de benodigde technologieën, kan de Nederlandse overheid bedrijven helpen om hun aandeel in deze mondiale groeimarkt te vergroten. Zo draagt GroenvermogenNL bij aan een duurzaam verdienvermogen.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, werkt GroenvermogenNL samen met topsectoren Chemie, Energie en Hightech Systemen en Materialen (HTSM), het Nationaal Waterstofprogramma en een consortium van bedrijven en kennisinstellingen.

Status

GroenvermogenNL is in de opstartfase. Een aantal geplande mijlpalen:

  • Februari 2022 zijn Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul Krom aangetreden als programmabestuur.
  • Voorjaar 2022 gaat de eerste regeling voor kleine demonstratieprojecten open.
  • Voorjaar 2022 gaat het grootschalige human capital-programma van GroenvermogenNL van start.
  • Voorjaar 2022 start het R&D-programma via zogenaamde 'sandpit'-procedures die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gezamenlijk uitvoeren.

Meer informatie

Afbeelding 'Gefinancierd door de Europese Unie'