Oncode Accelerator

Het doel van Oncode Accelerator is om een infrastructuur op te zetten met innovatieve modellen en methoden waarmee effectieve kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkeld worden voor specifieke patiëntengroepen. Hierdoor trekt het voorstel investeringen aan en brengt het nieuwe medicijnen die preciezer en eerder werken bij de juiste patiënt. Dit verbetert de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en versterkt het toekomstige verdienvermogen van Nederland. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in het innoveren van de preklinische ontwikkeling van nieuwe kankergeneesmiddelen. Er worden nieuwe innovatieve (kandidaat)geneesmiddelen gemaakt, om in een vroeg stadium mee te voorspellen of het werkzaam is in een specifieke patiëntengroep. Er wordt lichaamseigen materiaal van patiënten gebruikt, afkomstig uit biopten, voor organoid modellen om in het lab nieuwe geneesmiddelen te testen. Op basis van de uitkomsten worden de patiënten geselecteerd die het meeste baat hebben bij het kandidaatgeneesmiddel. Dat wordt getest in vroeg-klinische studies.

Budget

Voor dit project is € 325 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Hiervan is €161 miljoen direct toegekend en € 164 miljoen als een voorwaardelijke toekenning. Daarvoor moet Oncode Accelerator voldoende voortgang laten zien. De Oncode Accelerator-partners en gebruikers hebben gezamenlijk € 337 miljoen aan cofinanciering toegezegd. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Oncode Accelerator verlaagt het risico in de ontwikkelketen van nieuwe kankergeneesmiddelen en versnelt het ontwikkelproces. Aan de ene kant verlaagt dit de investeringskosten in geneesmiddelen die uiteindelijk niet werkzaam blijken te zijn. Bedrijven gaan nieuwe kankermedicijnen verkopen over de hele wereld (of de licentierechten daarop), hebben patenten en geldstromen in Nederland en gaan vanuit Nederland produceren. Ook trekt het hierdoor investeringen aan van bedrijven die hun medicijnen in Nederland willen ontwikkelen. Dit versterkt het verdienvermogen van Nederland.  

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het voorstel ingediend, mede namens de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om het project te realiseren, werkt Oncode Accelerator samen met het Oncode Instituut dat een trackrecord heeft op het stimuleren en valoriseren van kankeronderzoek. Het Oncode Institute is verantwoordelijk voor de operationele implementatie en de governance van Oncode Accelerator. Hiervoor wordt in de loop van dit jaar een aparte entiteit opgezet. In de governance van deze entiteit wordt zorggedragen dat de diverse stakeholders vertegenwoordigd zijn. Voor het uitwerken is er een stuurgroep benoemd die voor de kwartiermaker fase verantwoordelijk is. Ook is het implementatie team gereed.
Partijen in het consortium werken samen met diverse universiteiten, universitaire medische centra en andere kennisinstellingen die hoogstaand kankeronderzoek verrichten. Bovendien hebben diverse nationale en internationale mkb-bedrijven, biotechnologiebedrijven en farmaceutische bedrijven zich gecommitteerd aan dit voorstel. 

Status

Dit project is in de uitvoeringsfase. 

Meer informatie