Realisatie van landelijke pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde

RegMed XB (regenerative medicine crossing borders) is een internationaal toonaangevend ecosysteem initiatief in regeneratieve geneeskunde (RG). RegMed XB verbindt RG-topclusters in Nederland (Leiden, Utrecht, Brabant en Limburg) en Vlaanderen (Leuven). Eén van de pijlers van RegMed XB is de bouw van ontwikkel- en productie-infrastructuur. RegMed XB realiseert in Nederland een landelijke RG-pilotfabriek die bedrijven en onderzoeksinstellingen ondersteunt bij het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe RG-therapieën, productietechnologie en productiediensten.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in de hoogwaardige bouw, inrichting en bemensing van de RegMed XB pilotfabriek in de verschillende regio’s. Dit omvat kleinschalige, marktgeoriënteerde R&D-activiteiten en productie voor onderzoek en gepersonaliseerde behandeling. Ook omvat het ontwikkeling van apparatuur voor grootschalige, betaalbare productie voor markttoepassingen. RegMed XB ontwerpt zo in Nederland de essentiële infrastructuur voor een nieuwe maakindustrie die wereldwijde RG-therapieën maakt  en productietechnologie en productieapparatuur exporteert over de wereld. 

De investering van het Nationaal Groeifonds in RegMed XB heeft eraan bijgedragen dat een groot internationaal fonds, de Novo Nordisk Foundation, ongeveer € 100 miljoen investeert in de Nederlandse tak van een internationaal onderzoeksprogramma voor stamcelonderzoek.

Budget

Voor dit project is € 23 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2021. Ook werd een voorwaardelijk bedrag van € 33 miljoen toegekend. Na de beslissing van het kabinet op 9 april 2021 om het Nationaal Groeifondsvoorstel van RegMed XB te bekostigen is met het eerste bedrag de start van de landelijke pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde gemaakt. In 2022 is de voorwaardelijke toekenning van € 33 miljoen omgezet in een definitieve toekenning.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Nederland is nu al één van de voorlopers op het gebied van regeneratieve geneeskunde. De pilotfabriek zorgt voor een belangrijke impuls in deze opkomende industrie. Dankzij de steun van het Nationaal Groeifonds én de investering van provincies, private partijen en kennisinstellingen ontstaat het ecosysteem waarin partijen hecht samenwerken en dat genezing van chronische ziekten een stap dichterbij brengt. De realisatie van de pilotfabriek draagt bij aan de gezondheidszorg en helpt om de innovatiekracht van Nederland te vergroten.

Wie leidt het project?

Dankzij de subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de coördinerende rol en penvoerderschap van RegMed XB kunnen klanten en gebruikers van de RG-pilotfabriek straks gebruikmaken van alle faciliteiten en expertise in de sterke ecosystemen rondom iedere pilotlijn. Dit wil zeggen rond de TU/e (SBMC), Leiden Bio Science Park (NecstGen en LUMC), Utrecht Science Park (UMC Utrecht) en Maastricht University/Brigthlands (ReGEN Biomedical) en in het bredere ecosysteem van regeneratieve geneeskunde. 

Status

RegMed XB verwacht de meeste fysieke infrastructuur tussen 2022 en 2024 op te leveren. Parallel hieraan werkt het aan de ontwikkeling van de achterliggende technologieplatformen voor de pilotlijnen. De propositie van de RG-pilotfabriek is vanaf (de tweede helft van) 2022-2024 'open for business' als onderdeel van de grotere ecosysteempropositie van RegMed XB. Het gaat om een volledig geïntegreerde waardeketen die strekt van preklinisch- en klinisch onderzoek (onder andere in umc's) tot valorisatie en de financiering van start-ups, scale-ups en technologie- en productontwikkeling door bedrijven in samenwerking met kennisinstellingen. De verdere opschaling van de pilotlijnen vindt plaats tussen 2025 en 2028. RegMed XB verwacht dat na 2028 de pilotlijnen voldoende inkomsten genereren om de operationele kosten en kleine vervangingsinvesteringen te dekken. 

Meer informatie