CropXR - weerbare gewassen voor duurzame landbouw

CropXR is gericht op de ontwikkeling van robuuste en weerbare gewassen voor duurzame en klimaat-adaptieve landbouw. Een multidisciplinaire aanpak die kennis op het gebied van fundamentele plantenbiologie, datawetenschappen en kunstmatige intelligentie combineert. Dit leidt tot de ontwikkeling van ‘smart data’-methoden die zorgt voor de versnelde veredeling en productie van extra weerbare (eXtra Resilient) gewassen. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Vandaag telen we gewassen die ontwikkeld zijn om topprestaties te leveren onder nauw gecontroleerde omstandigheden. Denk daarbij aan het gebruik van meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. De gewassen van morgen vragen om meer weerbaarheid door nieuwe regelgeving en veranderende teeltomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Voor duurzame én productieve land- en tuinbouw vraagt dit dringend om weerbare gewassen op grote schaal. Deze gewassen kunnen dankzij specifieke combinaties van erfelijke eigenschappen veel stressfactoren weerstaan. Dit zonder intensieve beheersmaatregelen of chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar mét behoud van opbrengst en kwaliteit. 

Het probleem: bestaande geavanceerde plantenveredelingsmethoden selecteren, aangestuurd door één of enkele genen, maar falen bij complexe eigenschappen met veel genen en processen die elkaar beïnvloeden. Dat is zeker het geval bij weerbaarheidseigenschappen. Voor een nieuwe generatie gewassen hebben we baanbrekende veredelingsmethoden nodig die snel en effectief complexe kenmerken kunnen aanpakken. Nederland heeft de mogelijkheid om deze doorbraak te realiseren door haar expertise in fundamentele biologie, datawetenschappen en kunstmatige intelligentie te combineren tot innovatieve ‘smart-data’-methoden voor plantenveredeling.

In CropXR werken vooraanstaande wetenschappers van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven samen aan nieuwe fundamentele kennis. CropXR ontwikkelt, optimaliseert en test revolutionaire slimme en door kunstmatige intelligentie gestuurde veredelingsmethoden. Het versnelt de vertaling van deze kennis naar commerciële gewassen, zaden en andere uitgangsmaterialen. Ook stimuleert het project op dit gebied kennisverspreiding in het onderwijs. Daarnaast versterkt en onderhoudt CropXR een vruchtbaar innovatie-ecosysteem met een brede toepassing van nieuwe kennis, door actieve valorisatie en aandacht voor menselijk kapitaal en de maatschappelijke omgeving.

Budget

CropXR is een publiek-private samenwerking. Het totale toegekende budget voor de komende 10 jaar voor CropXR is € 96 miljoen, daarvan wordt € 43 miljoen bijgedragen door het Nationaal Groeifonds. Ook wordt er financieel bijgedragen door:

  • NWO (Lange Termijn Programma);
  • Foundation for Food & Agriculture (FFAR);
  • 4 kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit & Research, Technische Universiteit Delft en Universiteit van Amsterdam); en
  • 15 private partners. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Nederland en de wereld staan voor een enorme uitdaging in de komende decennia. De vraag naar voedsel- en andere gewassen groeit, maar tegelijkertijd moet de landbouwsector zich aanpassen aan klimaatverandering en scherpere duurzaamheidseisen. Dit omvat het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest.

Deze uitdaging biedt ook een uitgelezen kans voor de nu al succesvolle Nederlandse veredelingssector. Bestaande sterke punten in Nederlandse wetenschap kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie ‘extra-weerbare’ gewassen die kunnen voldoen aan de strengere eisen. Zo kan de veredelingssector zijn internationale toppositie vasthouden, uitbouwen en op termijn miljarden euro’s per jaar extra bijdragen aan de Nederlandse economie.

CropXR draagt bij door:

  • Het ontwikkelen en toepassen van revolutionaire en slimme veredelingsmethoden die door kunstmatige intelligentie gestuurd worden. Dit resulteert in de extra weerbare gewassen van morgen;
  • Een vruchtbaar innovatie-ecosysteem in de Nederlandse plantenveredelingssector waarin nieuwe kennis actief wordt toegepast, met aandacht voor menselijk kapitaal en de maatschappelijke omgeving;
  • Versterking van de leidende positie van de Nederlandse plantenveredelingssector op een snelgroeiende exportmarkt;
  • Het vergroten van het verdienvermogen van die sector;
  • Het bijdragen aan wereldwijde duurzame en klimaatadaptieve land- en tuinbouw.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit diende het project in bij het Nationaal Groeifonds. Ze werken samen met andere publieke en private consortiumpartners. Het CropXR projectbureau is verantwoordelijk voor de coördinatie en dagelijkse aansturing van het project. 

Status

CropXR ging op 1 juli 2023 officieel van start. Daarmee is de voorbereidende fase afgesloten en de uitvoering van het project begonnen. De voortgang, resultaten en mijlpalen in het project zijn te volgen door de informatie en nieuwsberichten op de website van CropXR.

Meer informatie