Thema Landbouw en Leefomgeving

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Landbouw en Leefomgeving:

RE-GE-NL

Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem.

Cellulaire agricultuur

Cellulaire agricultuur (CA) is een veelbelovende technologie waarbij door het kweken van cellen in plaats van dieren, hetzelfde vertrouwde vlees- of melkproduct gemaakt kan worden, maar dan op een dier- en planeetvriendelijke manier.

CropXR

CropXR richt zich op een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld. 

Groeiplan Watertechnologie

Groeiplan Watertechnologie geeft een belangrijke impuls aan de uitbreiding en export van de sector door het waarborgen van voldoende schoon water in Nederland.

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

Dit is een gehele aanpak gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen noodzakelijk.

Werklandschappen van de toekomst

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.