Groeiplan Watertechnologie

Waterschaarste vormt wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de welvaart, aldus het World Economic Forum. Dat betekent dat er voor de op export gerichte Nederlandse watertechnologiesector een kans ligt. Het Groeiplan Watertechnologie geeft een belangrijke impuls aan de uitbreiding en export van de sector. Zo draagt het plan bij aan het waarborgen van voldoende schoon water in Nederland, zowel voor drinkwater en natuur als voor sectoren die veel water verbruiken.

Het Groeiplan adresseert deze grote maatschappelijke uitdagingen rond waterbeschikbaarheid én zet in op economische groei. Het plan neemt barrières weg voor groei en export van de watersector en gerelateerde sectoren.

Van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, opschaling en nationale en internationale exploitatie, het Groeiplan omvat de hele keten. Daarnaast intensiveert het de afstemming binnen de sector en met andere sectoren. Daarmee wordt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa geborgd. Dit is uniek in Nederland.

Budget

De totale projectkosten over 10 jaar bedragen € 342,5 miljoen. De adviescommissie heeft in 2022 een bijdrage van € 135 miljoen gereserveerd. In februari 2023 is deze reservering omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De uitvoering van dit Groeiplan creëert op langere termijn een extra toegevoegde waarde voor Nederland van 0,10 - 0,18% van het BBP in 2030. De maatschappelijke effecten betreffen schoon water, waterneutraliteit (het vermindert het verbruik van water) en circulariteit (het bespaart grondstoffen en energie).

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de indiener, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is partner. In het Groeiplan werken circa 600 partijen samen: bedrijven, onderzoeksinstellingen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, provincies en gemeenten en enkele ngo’s. Het aantal bedrijven is zo’n 500 (een groot deel is mkb).

Meer informatie

Lees meer over het Groeiplan Watertechnologie op de website van TKI Watertechnologie.