Nationale LLO Katalysator

De nationale LLO Katalysator is hét schakelpunt voor leven lang ontwikkelinitiatieven van én voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid en de professionals zelf. Bedrijven en professionals moeten voortdurend en steeds beter aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De katalyserende werking ontstaat door inzicht in de vaardigheden die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst, de ontwikkeling van leeraanbod voor professionals en een verbeterde leercultuur in organisaties. Met dit project geven mbo-scholen, hogescholen en universiteiten een stevige impuls aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s.  

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

De Nationale LLO-Katalysator is de opmaat naar een systeeminnovatie op identificatie van (toekomstige) arbeidsmarktvragen en passende llo-antwoorden Het traject:

  • initieert en coördineert samenwerking; 
  • creëert nieuwe oplossingen daar waar ‘gaten’ vallen; en
  • verstrekt waar nodig middelen om LLO landelijk en regionaal efficiënter en effectiever te organiseren.

Het moet leiden tot een nieuw zelfregulerend stelsel. De eerste tranche gaat voor regionale energie- en grondstoffentransitie om de aansluiting op de toekomstige arbeidsmarktvraag te maken. 

Het doel van de LLO-Katalysator is om kennis en vaardigheden voor innovatievraagstukken te ontwikkelen die nodig zijn voor bij-, op-, en omscholingstrajecten. Onderwijsinstellingen doen dit in nauwe samenwerking met werkgevers (met name in het mkb). Het streven is toegang voor mensen in de arbeidsmarkt toegang tot passende, betaalbare, relevante en hoogwaardige LLO- activiteiten. Daarvoor is voor de capaciteit en structuur een professionaliseringsslag nodig in de publieke onderwijs- en kennisinstellingen. Het uiteindelijke doel is een LLO-cultuur die is ingebed in het werk en bij bedrijven. 

Wat vernieuwend is aan dit project is dat het in de regio manieren zoekt en vindt om de kennisinfrastructuur eenvoudiger en effectiever in te zetten voor professionalisering van professionals en bedrijven, waarmee de arbeidsmarkt beter aansluit bij de maatschappelijke transities en sectorale tekorten. Juiste diagnose stellen op wat nodig is en in de vraagarticulatie een skills gerichte-benadering kiezen om aan te sluiten bij wat bij professionals al aanwezig is en nieuwe rollen en beroepen van hen vraagt. 

Budget

De LLO-Katalysator jaagt de doorontwikkeling van LLO met alle stakeholders in de regio’s aan om duurzaam samenwerken in LLO tot norm te maken. Voor dit project is € 167 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022 en 2023. Daarnaast is € 225 miljoen voorwaardelijk toegekend in 2024.   

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De aanpak van de LLO-Katalysator is vernieuwend door de scherpte op de kenmerken en daarmee gevraagde skills van beroepen van de toekomst (LLO radar). Dit zorgt voor een proactieve houding naar de opleidingsbehoefte en -kenmerken. Van de onderwijsinstellingen vraagt dat een passend aanbod van LLO producten dat garant staat voor tijdefficiënt en -effectief leren. Dit zorgt voor verminderde tekorten op maatschappelijke vraagstukken en in vitale sectoren. Dat is de maatschappelijke winst: samenwerken aan een werkend ecosysteem met impact. Tijdens de webinar van het Nationaal Groeifonds die meer informatie bood voor de 3e aanvraagronde, diende de LLO-Katalysator als voorbeeld. 

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, werken alle onderwijs-/kennisinstellingen mbo-hbo-wo samen. Zij focussen met alle regionale stakeholders zoals economic boards, branches, bedrijven, instellingen en provinciale/regionale agenda’s op die vraagstukken waarop het project samen resultaten wil zien. De onderwijsraden UNL, VH en MBO Raad nemen een voorbereidende rol op zich om het traject goed te starten.

Status

Dit project bevindt zich in de opstartfase. De 1e mijlpaal is dat het project aan het einde van 2022 tot het begin van 2023 gedragen en ambitieuze regiotransitiedeals oplevert, die na goedkeuring in het voorjaar van 2023 naar verwachting in de uitvoering starten. Het project is nog in de opstartfase, de projectwebsite volgt in het najaar van 2022.