Thema Leven Lang Ontwikkelen

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Leven Lang Ontwikkelen:

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Immersive Experciences (IX) spelen een belangrijke rol in de grote digitale verandering. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor ons dagelijks leven, werk, onderwijs en ontspanning.

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Dit project stelt voor om te investeren in onder meer het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht en een proef met ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen. 

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

Het collectief ontwikkelt een nieuw duurzaam wervingsmechanisme en regionaal scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden om door te stromen naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. 

Nationale LLO Katalysator

De LLO Katalysator geeft een impuls aan het landelijke ecosysteem van een Leven Lang Ontwikkelen door het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de beroepsbevolking te katalyseren.

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

Sinds 2010 investeert Nederland in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in belangrijke sectoren te verbeteren.