Digitale Infrastructuur Logistiek

De wereld van logistiek wordt steeds complexer en behoefte aan snelle en effectieve informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen neemt toe. Er worden steeds meer eisen gesteld aan digitaal zakendoen met elkaar, nationaal en internationaal. Denk hierbij aan eisen op het gebied van aantoonbaarheid (herkomst van goederen of milieueffecten van een logistieke keten), of schaarste (optimale benutting van infrastructuur en modaliteiten). Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) richt zich op systeeminnovatie in de logistieke ketens van het goederenvervoer in Nederland. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

De DIL aanpak heeft als doel de logistieke ketens transparant, robuust en efficiënter te maken door middel van een afsprakenstelsel. Dit afsprakenstelsel, de Basis Data Infrastructuur (BDI), biedt een fundament om vertrouwd, wendbaar, snel en makkelijk digitaal en geautomatiseerd zakendoen met ketenpartners mogelijk te maken. Hiervoor worden afspraken, tools en voorbeeld software ontwikkeld. We spreken in deze context ook wel over efficiënt, veilig en vertrouwd digitaal en geautomatiseerd zakendoen. 
Alleen 69% van de bedrijven in de logistiek is niet 'digital ready'. DIL richt zich op het ontwikkelen van een afsprakenstelsel in het goederenvervoer, de eerste adoptie ervan in de markt én op de toekomstige gebruiker door deze praktisch te helpen om 'digital ready' te worden.

"Bedrijven die niet datagedreven werken, gaan het niet redden. Ze verliezen het van bedrijven die wél over alle relevante data beschikken en hierdoor de beste keuzes kunnen maken en hopelijk uiteindelijk ook minder personeel nodig hebben. We moeten dus nu met elkaar de omslag maken. En dat kan alleen als we het samen doen." - Sjoerd Boot

Lees het interview met Sjoerd Boot, clustercoördinator Digitaal Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Johan Kerver van Ondernemingsvereniging evofenedex.

Budget

Voor dit project is € 51 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

DIL vergroot met BDI de transparantie en efficiëntie van de logistieke sector door beheerst en federatief data te delen via een afsprakenstelsel. Het project bevordert daarmee de samenwerking tussen logistieke belanghebbenden en bevordert de digitale vaardigheden van logistiek Nederland. Deze initiatieven zijn cruciaal voor het behoud van de leidende positie van Nederland, bij het voorkomen van ondermijning en bij het minimaliseren van de milieubelasting.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, is de uitvoering belegd bij Connekt in samenwerking met de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol, Portbase, evofenedex, TLN en de Douane.

Status

Dit project is gestart in januari 2023 na een kwartiermakersfase en loopt tot en met 2027. 

Meer informatie