Thema Mobiliteit

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Mobiliteit:

Dutch Metropolitan Innovations Ecosysteem

Het Dutch Metropolitan Innovations Ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking wil een digitale koppeling aanbrengen tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming. 

Digitale Infrastructuur Logistiek

Met de aanpak Digitale Infrastructuur Logistiek behoudt en versterkt Nederland haar logistieke toppositie.

Luchtvaart in Transitie

Dit is een meerjarig en eenmalig programma gericht op het verduurzamen van de Nederlandse luchtvaartsector naar een klimaatneutrale Nederlandse luchtvaart in 2050.

Zero emissie binnenvaart, batterij-elektrisch

Dit project omvat een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Het bevat een volledig producten- en dienstenpakket gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations en technische ondersteuning.

Maritiem Masterplan

Dit plan draagt bij aan de versnelling van de mondiale energietransitie, het versterken van de Nederlandse economie en het beschermen van de nationale veiligheidsbelangen. 

Rail Gent-Terneuzen

Rail Gent Terneuzen richt zich op de verbetering van de ontsluiting per spoor van de Kanaalzone Gent-Terneuzen.