Zero emissie binnenvaart, batterij-elektrisch (Zero Emission Services)

Dit project omvat een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Het bevat een volledig producten- en dienstenpakket gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations en technische ondersteuning. Dit 'pay per use'-systeem maakt batterij-elektrisch varen betaalbaar voor scheepseigenaren.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds zorgt voor een investering in 45 schepen, 77 batterij-containers en 14 laadstations voor volledig batterij-elektrisch aangedreven binnenvaartschepen. De uiteindelijke doelstelling van het project is om met behulp van modulaire energiecontainers binnenvaartschepen emissieloos te laten varen. Dit moet leiden tot:

  • in 2030 een aantal van 150 schepen; en
  • in 2050 een totaal van 400 schepen.

En met deze schepen leiden tot een significant aandeel in het vermijden van uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de binnenvaart. Deze schepen 'pendelen' heen en weer tussen nog aan te leggen laadstations in de nabijheid van containerterminals. De laadstations zijn gepland op de belangrijkste binnenvaartcorridors in Nederland. Door de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds groeit het aantal schepen en laadstations daarna zonder subsidie verder. Dit zorgt voor het bereiken van belangrijke nationale en internationale duurzaamheidsdoelen voor de binnenvaart.

Budget

Voor dit project is een bijdrage van € 50 miljoen uit het Nationaal Groeifonds toegekend. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Binnenvaart is de grootste modaliteit voor de Rotterdamse haven voor de aan- en afvoer van goederen. Dit project is een bouwsteen om de voorsprong van deze sector te behouden. Bovendien helpt het verduurzaming te bespoedigen en de maatschappelijke kosten van ons toekomstig energiesysteem te verlagen. Ontwikkeling van energiecontainers en laadinfrastructuur werken als enablers voor duurzamere logistieke processen op water én op land. Opschaling van het netwerk kan de comparatieve logistieke voordelen van Nederland ten opzichte van concurrerende regio’s vergoten. Het gevolg van het project is het creëeren en behouden van hoogwaardige banen bij scheepswerven, toeleveranciers, serviceproviders en energiebedrijven.

Wie leidt het project?

Het project is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met Zero Emission Services (ZES), een bedrijf opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam, ENGIE/EQUANS, ING Bank en Wärtsilä. Inmiddels zijn de aandelen van ENGIE/EQUANS overgenomen door Ebusco.

Meer informatie