Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling gebruik van een afsprakenstelsel. Deze afspraken zorgen voor eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot digitale onderwijsmiddelen. Ook zorgt het voor het regelen van gebruik van deze middelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zo maken scholen met minder inspanning en risico gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs. Scholen kunnen op deze manier toekomstbestendig onderwijs bieden en het beste uit hun leerlingen/studenten halen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Uniforme afspraken helpen met het oplossen van concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen. Bijvoorbeeld door het besteden van minder tijd aan inloggen op verschillende systemen. Of omdat er beter inzicht is in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of het veiliger en privacyvriendelijker gebruikmaken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Budget

Voor dit project is € 34,3 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Door afspraken te maken ontstaat er een ecosysteem waarbinnen scholen en leveranciers op een veilige en eenvoudige manier gegevens uitwisselen. Dit legt de basis voor flexibel en toekomstbestendig onderwijs. Omdat het ecosysteem laagdrempelig is – iedereen kan toetreden – geeft het ook een impuls aan innovaties.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. Diverse publieke en private partijen uit het onderwijs werken samen om dit project te realiseren.

Status

Het programma bevindt zich in de ontwikkelfase. 

Meer informatie