Thema Onderwijs

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Onderwijs:

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

Door dit project maken scholen met minder inspanning en risico gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs. Scholen kunnen op deze manier toekomstbestendig onderwijs bieden en het beste uit hun leerlingen/studenten halen.

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Publieke mbo- en hogescholen en universiteiten in Nederland bundelen hun krachten om digitaliseringskansen te benutten. Lerenden worden zo beter voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt en samenleving. 

Impuls Open Leermateriaal

In het programma bundelen scholen hun krachten met onderwijs- en expertiseorganisaties door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal om bij te dragen aan nog beter onderwijs voor álle leerlingen.

Meer uren werkt!

Dit project stelt mensen die in deeltijd werken en meer kunnen én willen werken in staat om dat vervolgens ook te gaan doen. Dit draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland en de economische zelfstandigheid van mensen die in deeltijd werken.

Nationaal Onderwijslab

Om kansen te benutten en ongewenste effecten te voorkomen is regie op digitalisering van het onderwijs nodig. Deze regie wordt bereikt door met publieke middelen te investeren in digitale innovaties in het Nationaal Onderwijslab. 

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Dit innovatievoorstel leidt tot zowel kwaliteitsverbetering als kostenbesparing bij nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit geeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting en daarmee de kwaliteit van onderwijs een blijvende impuls.

Investeren in het talent van de toekomst!

Het voorstel heeft als doel om alle kinderen en jongeren in de leeftijdsfase van het primair en voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT.

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Met dit project worden leraren geholpen in hun professionele ontwikkeling, nadat ze hun startkwalificatie hebben gehaald. Dit leidt tot beter onderwijs en maakt ook het beroep van leraar aantrekkelijker.